Voorzitter auditcommissies en visitatiecommissies

Ronald Stevens vervult het voorzitterschap of is lead auditor van een visitatiecommissie en auditteam, in opdracht van derden, zoals het INK, Kwaliteitsnetwerk MBO en andere intermediaire (branche-)organisaties, ook in opdracht van publieke organisaties. Een goede visitatie of audit zorgt er ook voor dat een organisatie in beweging komt, stimuleert medewerkers en management met een open blik te kijken naar hun kracht, zwakte en mogelijkheden. Zo draagt een audit ook bij aan leren en is het instrument waardevol bij het bereiken van de doelstellingen.

Stevens Consultancy brengt deze visie op auditing al jaren met succes in de praktijk bij voornamelijk publieke organisaties en onderwijsinstellingen. Vaak in een team, altijd met oog voor kwaliteit.