Ronald Stevens

Stevens Consultancy is gespecialiseerd in het uitvoeren van audits en assessments. De basis daarvoor is zijn kennis over en uitgebreide ervaring met kwaliteitsmanagement, verandermanagement, procesbegeleiding en managementcoaching bij publieke instellingen. Kenmerkend voor de aanpak van Ronald Stevens is het optimaal benutten van het probleemoplossend en lerend vermogen van management én medewerkers. De dialoog functioneert daarin als een belangrijk instrument.

Ronald Stevens promoveerde aan Tilburg University op auditing als stimulerende interventie. Hij is voorzitter/lid van auditcommissies in de publieke sector en hoofddocent public auditing en onderzoeker bij het Zijlstra Center, VU Amsterdam. Daarnaast vervult hij diverse nevenfuncties, onder andere voorzitter Raad van Toezicht Stichting Iris (VO), voorzitter Kwaliteitscommissie Stichting ‘Ieder MBO een practoraat’ en voorzitter accreditatiecommissies hbo.

Hij is lid van het onderzoeksteam van ECBO, het Zijlstra Center en Open Universiteit dat in samenwerking met het Kwaliteitsnetwerk mbo tussen 2017 en 2021 onderzoek deed naar de resultaten van een nieuwe auditvorm, gebaseerd op het Dialoogmodel. De resultaten zijn beschreven in de publicatie ‘Met de instellingsaudit op weg naar professionele onderwijsorganisaties in het mbo’.

Meer weten over het uitgebreide werkveld, functies en publicaties van Ronald Stevens? Download een beknopt cv of neem contact op.

Voorzitter auditcommissies en visitatiecommissies

Ronald Stevens vervult het voorzitterschap of is lead auditor van een visitatiecommissie en auditteam, in opdracht van derden, zoals het INK, Kwaliteitsnetwerk MBO en andere intermediaire (branche-)organisaties, ook in opdracht van publieke organisaties. Een goede visitatie of audit zorgt er ook voor dat een organisatie in beweging komt, stimuleert medewerkers en management met een open blik te kijken naar hun kracht, zwakte en mogelijkheden. Zo draagt een audit ook bij aan leren en is het instrument waardevol bij het bereiken van de doelstellingen.

Stevens Consultancy brengt deze visie op auditing al jaren met succes in de praktijk bij voornamelijk publieke organisaties en onderwijsinstellingen. Vaak in een team, altijd met oog voor kwaliteit.

Training, methodiek-ontwikkeling, organisatieadvies

Opdrachtgevers zijn onder meer:

 • Kwaliteitsnetwerk MBO
 • INK en EFQM
 • Zijlstra Center (Vrije Universiteit)
 • EUQUI
 • Zorginstellingen, omgevingsdiensten, overheden, onderwijsorganisaties (MBO/HBO)

Methodiekontwikkeling audit, assessment en visitatiestelsels voor onder meer:

 • INK en EFQM
 • Prezo-Care (Zorg)
 • Kwaliteitsnetwerk MBO (Onderwijs)
 • SVWN (Stichting Visitaties Woningbouwcorporaties Nederland)

Organisatieadvies en -begeleiding

 • Omgaan met complexe vraagstukken (in dialoog)
 • Strategieontwikkeling
 • Teamontwikkeling
 • Kwaliteitsmanagement
 • Bestuur en toezicht

Publicaties en onderzoek

Ronald Stevens heeft meegewerkt aan toonaangevende publicaties en onderzoek op het gebied van auditing, kwaliteits- en verbetermanagement.

De dialoog als sleutel in een ontwikkelingsgerichte audit – Ronald Stevens en Gerda van Dijk, in: TPC, tijdschrift en platform voor public governance, audit en control, 2022, nr. 4.
Over de opkomst van referentiekaders en werkwijzen vanuit het ‘controleperspectief’ en het ‘ontwikkelperspectief’, hoe deze elkaar kunnen versterken, de sleutelrol van de dialoog daarin en hoe daarmee de lerende organisatie vorm krijgt.

Met de instellingsaudit op weg naar professionele onderwijsorganisaties in het mbo – José Hermanussen, Ronald Stevens, Jorrick Beckers & Ingrid van der Pluym.
Eindrapportage van het project ‘Met de instellingsaudit op weg naar professionele organisaties in mbo’. Gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en uitgevoerd in de periode 2017-2021, door een consortium van onderzoekers van ECBO (Expertisecentrum beroepsonderwijs), Zijlstra Center (Vrije Universiteit) en Open Universiteit in samenwerking met de Stichting Kwaliteitsnetwerk MBO, februari 2022

Het Dialoogmodel – de kunst van het samen werken aan kwaliteit – Ronald Stevens.
Een open gesprek, een interventie als zodanig waarbij verschillende partijen samen tot nieuwe inzichten komen, nieuwe perspectieven ontdekken en oplossingen genereren: dat is de essentie van het Dialoogmodel, ontwikkeld door Stevens Consultancy in opdracht van Kwaliteitsnetwerk mbo, 2018

Practoraten in het mbo zijn een impuls voor de onderwijskwaliteit – opiniestuk door Marc van der Meer, Jorick Scheerens en Ronald Stevens op scienceguide.nl – juni 2018

Publiek leiderschap – Sophia Viet en Gerda van Dijk (eindred.)
Naast Ronald Stevens verkennen 8 andere auteurs nieuwe perspectieven op publiek leiderschap. Zij delen hun bevindingen met iedereen die zich betrokken voelt bij het publieke domein. Uitgeverij Boom|Lemma, juli 2015, 120 p.

Met Open Vizier, auditing als kortdurende interventie – R. Stevens, Koninklijke Van Gorcum, 2013
Gebaseerd op het gelijknamige proefschrift uit 2012. Hoe kan het instrument auditing op een stimulerende manier worden ingezet? Hoe kunnen organisaties met een open blik kijken naar hun eigen kracht, zwakten en mogelijkheden, om hun eigen ontwikkeling te stimuleren? Doen we de goede dingen op een goede manier zodat die bijdraagt aan onze opdracht, ambitie en doelstellingen? “Een verfrissende kijk op auditing voor zowel auditors met ambitie als organisaties die het aandurven hun ontwikkeling zelf ter hand te nemen.”

Naar (h)erkende kwaliteit in het MBO – T. Douma, R. Stevens, R. in ’t Veld, Audit Akademeia, Amersfoort, 2012

Auditing in een nieuw perspectief – R. Stevens, Executive managementthesis voor Nyenrode Business Universiteit, 2011

Kijk eens in de spiegel, handreiking voor de bestuurder en algemeen directeur – R. Stevens, J. Wolters, Platform kwaliteit en Innovatie/Q*Primair, Den Haag, 2007

Valkuilen INK-managementmodel. Kwaliteit in Praktijk A14 – R. Stevens, Kluwer, Deventer, 2005

Verbeteren en vernieuwen – R. Stevens, INK-publicatie in samenwerking met Twijnstra en Gudde, 2004

Quality improvement and quality assurance in knowledge intensive organisations – R. Stevens, E. Mooijman, in: Tijdschrift Opleiding & Ontwikkeling, 1994

Contact