Ronald Stevens

Stevens Consultancy is gespecialiseerd in het uitvoeren van audits, kwaliteitsmanagement, verandermanagement, procesbegeleiding en managementcoaching bij publieke instellingen. Kenmerkend voor de aanpak van Ronald Stevens is het optimaal benutten van het probleemoplossend en lerend vermogen van management én medewerkers.

Ronald Stevens promoveerde aan Tilburg University op auditing als stimulerende interventie. Hij is voorzitter/lid van auditcommissies in de publieke sector en hoofddocent public auditing en onderzoeker bij het Zijlstra Center, VU Amsterdam. Daarnaast vervult hij diverse nevenfuncties (o.a. voorzitter Raad van Toezicht Stichting Iris (VO), voorzitter Kwaliteitscommissie Stichting ‘Ieder MBO een practoraat’ en voorzitter accreditatiecommissies hbo).

Hij is lid van het onderzoeksteam van ECBO, het Zijlstra Center en Open Universiteit dat in samenwerking met het Kwaliteitsnetwerk mbo tussen 2017 en 2021 onderzoek deed naar de resultaten van een nieuwe auditvorm, gebaseerd op het Dialoogmodel. De resultaten zijn beschreven in de publicatie ‘Met de instellingsaudit op weg naar professionele onderwijsorganisaties in het mbo’.

Meer weten over het uitgebreide werkveld, functies en publicaties van Ronald Stevens? Download een beknopt cv of neem contact op.

Ontwikkeling referentiekaders

Een open gesprek, een interventie als zodanig waarbij verschillende partijen samen tot nieuwe inzichten komen, nieuwe perspectieven ontdekken en oplossingen genereren: dat is de essentie van het Dialoogmodel, ontwikkeld door Stevens Consultancy in opdracht van Kwaliteitsnetwerk mbo. Download hier de publicatie van Stevens Consultancy over het Dialoogmodel.

Voorzitter auditcommissies

Voorzitterschap of lead auditor van een auditteam, in opdracht van derden, zoals het INK, Kwaliteitsnetwerk MBO, of andere intermediaire (branche-)organisaties, ook in opdracht van publieke organisaties. Een goede audit zorgt er ook voor dat een organisatie in beweging komt, stimuleert medewerkers en management met een open blik te kijken naar hun kracht, zwakte en mogelijkheden. Zo draagt een audit ook bij aan leren en is het instrument waardevol bij het bereiken van de doelstellingen.

Stevens Consultancy brengt deze visie op auditing al jaren met succes in de praktijk bij voornamelijk publieke organisaties en onderwijsinstellingen. Vaak in een team, altijd met oog voor kwaliteit.

Opleiding en training

Academische Werkplaats De Public Auditor van het Zijlstra Center

logoVUhzc

Een reeks van zes modules over de rol van public auditor, gevoed en ondersteund door actuele casuïstiek en begeleid door deskundigen uit de wetenschap en praktijk. Een unieke gelegenheid uw praktijkervaring te toetsen aan actuele kennis en uit te wisselen met andere professionals in een besloten, veilige omgeving.

Deelnemers zijn ervaren senior auditoren die met regelmaat werkzaam zijn in of voor een publieke of maatschappelijke organisatie, in de rol van auditor, assesor of reviewer.

31 maart 2022: Congres Beyond New Public Management

In hoeverre klinkt de stem van New Public Management ook vandaag de dag nog door? Speciaal voor public professionals organiseert het Zijlstra Center op 31 maart het congres Beyond New Public Management? Een dag vol inspiratie, workshops en interessante sprekers.

Contact