Ronald Stevens

Stevens Consultancy is gespecialiseerd in het uitvoeren van audits, kwaliteitsmanagement, verandermanagement, procesbegeleiding en managementcoaching. Het bureau – kennispartner van INK – werkt samen met andere adviesbureaus, vaak eveneens INK kennispartners. Deze vorm van samenwerking maakt het mogelijk om zeer flexibel en op maat in de markt te opereren.

 

Collegiale reviews: het Dialoogmodel

Een open gesprek, een interventie als zodanig waarbij verschillende partijen samen tot nieuwe inzichten komen, nieuwe perspectieven ontdekken en oplossingen genereren: dat is de essentie van het Dialoogmodel, ontwikkeld door Stevens Consultancy in opdracht van Kwaliteitsnetwerk mbo. Lees hier meer over de achtergrond van het nieuwe referentiekader en de eerste ervaringen.

Het vakblad Hobéon Special publiceerde in maart 2017 een interview met mij over hetzelfde thema: ‘Het is de kunst om je eigen expertise te relateren aan de expertise die anderen inbrengen. Dat betekent dat je als leidinggevende soms op je handen moet zitten. Ruimte om te experimenteren is heel belangrijk.’ Download hier het hele artikel.

logoVUhzc

 

Lustrumcongres ‘Control & Order’

In het kader van het vijftienjarig bestaan van de opleiding voor controllers in de publieke en profitsector (CPC opleiding) aan de VU, organiseert het Zijlstra Center op donderdag 16 november het lustrumcongres ‘Control & Order, rechtmatigheid en doelmatigheid in een nieuwe tijd’. Waar kan control van toegevoegde waarde zijn en waar liggen de grenzen van control? Een van de workshops wordt gegeven door Ronald Stevens: Kijken naar management- en organisatiecultuur door de bril van een public auditor.

Strategisch partnerschap

Op 1 juni 2017 leidde Ronald Stevens op de VU in Amsterdam een workshop ‘Strategisch partnerschap tussen bestuur en toezicht’, in het kader van het nieuwe boek van Rienk Goodijk Strategisch partnerschap. Download hier de presentatie.

Presentatie ‘Een pittig gesprek’

Hoe komt een (onderwijs)team in beweging teneinde de prestatie van de organisatie te verbeteren? Download hier de presentatie van Ronald Stevens voor MBOCity.

Training ‘Schrijven van een auditrapport’

Het schrijven van een auditrapport is voor veel auditors een uitdaging. Hoe formuleer je de conclusies van het onderzoek overzichtelijk en helder? Hoe rapporteer je kritisch, overtuigend en opbouwend, hoe kom je van alle bevindingen tot concrete kernpunten, welke thema’s selecteer je? In het najaar zijn er op initiatief van Stevens Consultancy twee eendaagse trainingen ‘Schrijven van auditrapporten’. Op basis van rapporten van deelnemers, met persoonlijke feedback dus met direct resultaat. Meer informatie staat in deze pdf.

Bundel: Publiek leiderschap

cover bundel publiek leiderschap

De financiële en economische crisis blijkt ook een crisis in publiek leiderschap. Hoe houd je oog voor menselijke waarden? hoe kom je tot een meervoudige waardenafweging? Waar laat je je als publiek leider door leiden? De bundel Publiek leiderschap verkent nieuwe perspectieven en deelt bevindingen met ieder die zich betrokken voelt bij het publieke domein en dit complexe veld beter wil begrijpen. Met bijdragen van Gerda van Dijk, Robert Biemans, Alexandra van ’t Geloof-Witte, René Grotens, Ronald Stevens, Wil Peters, Sophia Viet, Henk Bouwmans en Rens van Loon. Een publicatie van Leadership Quest van het Zijlstra Center (VU).

Uitgeverij Boom, 120 pagina’s. De bundel is verkrijgbaar in print en e-book via Boom Uitgevers Den Haag.