Ronald Stevens

Stevens Consultancy is gespecialiseerd in het uitvoeren van audits, kwaliteitsmanagement, verandermanagement, procesbegeleiding en managementcoaching. Het bureau – kennispartner van INK – werkt samen met andere adviesbureaus, vaak eveneens INK kennispartners. Deze vorm van samenwerking maakt het mogelijk om zeer flexibel en op maat in de markt te opereren.

Masterclasses New Public Auditing

logoVUhzc

Hoe vind je in de publieke sector je weg in het krachtenveld van stakeholders, maatschappij en wetenschappelijke inzichten? Hoe bewaar je en bevorder je de kwaliteit en blijf je zelf geïnspireerd? De masterclasses New Public Auditing van het Zijlstra Center bieden u een strategische kijk op auditing.

Meetbare indicatoren en instrumentele stappen alleen zijn niet toereikend voor een geslaagd en waardevol auditproces. Wil een organisatie daadwerkelijk een kwaliteitsslag maken en zich verder ontwikkelen, dan is aandacht nodig voor gedrag, organisatiecultuur en de dynamiek waarin de organisatie opereert. In dat proces kunt u als auditor een belangrijke rol vervullen als strategisch gesprekspartner. Kijk hier voor meer informatie en inschrijving.

Collegiale reviews: het Dialoogmodel

Zelfevaluatie heeft voor veel sectoren bewezen waardevol te zijn. Collegiale reviews geven antwoord op vragen als: in hoeverre worden de ambities gehaald, wat zijn de vraagstukken en welke stappen zijn nodig ter verbetering van de kwaliteit en verdere ontwikkeling van de organisatie? Associatie voor Jeugd (bestuurders in de zorg) onderzoekt of deze aanpak ook voor jeugdzorg interessant is, met als basis het door Stevens Consultancy ontwikkelde Dialoogmodel. Op 27 januari vindt in de Utrechtse Jaarbeurs een informatiebijeenkomst plaats, in het voorjaar gevolgd door pilot reviews.

Bundel: Publiek leiderschap

cover bundel publiek leiderschap

De financiële en economische crisis blijkt ook een crisis in publiek leiderschap. Hoe houd je oog voor menselijke waarden? hoe kom je tot een meervoudige waardenafweging? Waar laat je je als publiek leider door leiden? De bundel Publiek leiderschap verkent nieuwe perspectieven en deelt bevindingen met ieder die zich betrokken voelt bij het publieke domein en dit complexe veld beter wil begrijpen. Met bijdragen van Gerda van Dijk, Robert Biemans, Alexandra van ’t Geloof-Witte, René Grotens, Ronald Stevens, Wil Peters, Sophia Viet, Henk Bouwmans en Rens van Loon. Een publicatie van Leadership Quest van het Zijlstra Center (VU).

Uitgeverij Boom, 120 pagina’s. De bundel is verkrijgbaar in print en e-book via Boom Uitgevers Den Haag.