Ronald Stevens

Stevens Consultancy is gespecialiseerd in het uitvoeren van audits, kwaliteitsmanagement, verandermanagement, procesbegeleiding en managementcoaching. Het bureau – kennispartner van INK – werkt samen met andere adviesbureaus, vaak eveneens INK kennispartners. Deze vorm van samenwerking maakt het mogelijk om zeer flexibel en op maat in de markt te opereren.

Ontwikkeling referentiekaders


Een open gesprek, een interventie als zodanig waarbij verschillende partijen samen tot nieuwe inzichten komen, nieuwe perspectieven ontdekken en oplossingen genereren: dat is de essentie van het Dialoogmodel, ontwikkeld door Stevens Consultancy in opdracht van Kwaliteitsnetwerk mbo. Download hier de publicatie van Stevens Consultancy over het Dialoogmodel.

Voorzitter auditcommissies

Voorzitterschap of lead auditor van een auditteam, in opdracht van derden, zoals het INK, Kwaliteitsnetwerk MBO, of andere intermediaire (branche-)organisaties, ook in opdracht van publieke organisaties. Een goede audit zorgt er ook voor dat een organisatie in beweging komt, stimuleert medewerkers en management met een open blik te kijken naar hun kracht, zwakte en mogelijkheden. Zo draagt een audit ook bij aan leren en is het instrument waardevol bij het bereiken van de doelstellingen.

Stevens Consultancy brengt deze visie op auditing al jaren met succes in de praktijk bij voornamelijk publieke organisaties en onderwijsinstellingen. Vaak in een team, altijd met oog voor kwaliteit.

Opleiding en training

logoVUhzc

De masterclasses New Public Auditing van het Zijlstra Center bieden een strategische kijk op auditing. Uitgangspunt is de dynamiek waar publieke en maatschappelijke organisaties zich in bevinden. Door die dynamiek onderdeel te maken van het auditproces kunt u wezenlijk bijdragen aan de ontwikkeling van een organisatie. Wil een organisatie daadwerkelijk een kwaliteitsslag maken en zich verder ontwikkelen, dan is aandacht nodig voor gedrag, organisatiecultuur en de dynamiek waarin de organisatie opereert. In dat proces kunt u als auditor een belangrijke rol als strategisch gesprekspartner vervullen. In september 2018 start een nieuwe serie!

Organisatieadvies

  • Onderzoek naar compliance, risicomanagement, kwaliteit onderwijs, besturing en governance binnen publieke instellingen.
  • Strategic reviews publieke sector.