Training, methodiek-ontwikkeling, organisatieadvies

Opdrachtgevers zijn onder meer:

 • Kwaliteitsnetwerk MBO
 • INK en EFQM
 • Zijlstra Center (Vrije Universiteit)
 • EUQUI
 • Zorginstellingen, omgevingsdiensten, overheden, onderwijsorganisaties (MBO/HBO)

Methodiekontwikkeling audit, assessment en visitatiestelsels voor onder meer:

 • INK en EFQM
 • Prezo-Care (Zorg)
 • Kwaliteitsnetwerk MBO (Onderwijs)
 • SVWN (Stichting Visitaties Woningbouwcorporaties Nederland)

Organisatieadvies en -begeleiding

 • Omgaan met complexe vraagstukken (in dialoog)
 • Strategieontwikkeling
 • Teamontwikkeling
 • Kwaliteitsmanagement
 • Bestuur en toezicht