Publicaties

Ronald Stevens heeft meegewerkt aan toonaangevende publicaties en boeken op het gebied van auditing, kwaliteits- en verbetermanagement.

Het Dialoogmodel – de kunst van het samen werken aan kwaliteit

Ronald Stevens – Een open gesprek, een interventie als zodanig waarbij verschillende partijen samen tot nieuwe inzichten komen, nieuwe perspectieven ontdekken en oplossingen genereren: dat is de essentie van het Dialoogmodel, ontwikkeld door Stevens Consultancy in opdracht van Kwaliteitsnetwerk mbo. September 2018. Download hier de publicatie.

Practoraten in het mbo zijn een impuls voor de onderwijskwaliteit

Opiniestuk door Marc van der Meer, Jorick Scheerens en Ronald Stevens op scienceguide.nl – juni 2018

Publiek leiderschap

Sophia Viet en Gerda van Dijk (eindred.)Naast Ronald Stevens verkennen 8 andere auteurs nieuwe perspectieven op publiek leiderschap. Zij delen hun bevindingen met iedereen die zich betrokken voelt bij het publieke domein. – Uitgeverij Boom|Lemma, juli 2015, 120 p. Verkrijgbaar in print en e-book via Boom Uitgevers Den Haag.

Met Open Vizier, auditing als kortdurende interventie

R. Stevens, Koninklijke Van Gorcum, november 2015 – Gebaseerd op het gelijknamige proefschrift uit 2012. Hoe kan het instrument auditing op een stimulerende manier worden ingezet? Hoe kunnen organisaties met een open blik kijken naar hun eigen kracht, zwakten en mogelijkheden, om hun eigen ontwikkeling te stimuleren? Doen we de goede dingen op een goede manier zodat die bijdraagt aan onze opdracht, ambitie en doelstellingen? Klik hier voor een samenvatting

“Een verfrissende kijk op auditing voor zowel auditors met ambitie als organisaties die het aandurven hun ontwikkeling zelf ter hand te nemen.”

Naar (h)erkende kwaliteit in het MBO

T. Douma, R. Stevens, R. in ’t Veld, Audit Akademeia, Amersfoort, 2012

Auditing in een nieuw perspectief

R. Stevens, Executive managementthesis voor Nyenrode Business Universiteit, 2011

Kijk eens in de spiegel, handreiking voor de bestuurder en algemeen directeur

R. Stevens, J. Wolters, Platform kwaliteit en Innovatie/Q*Primair, Den Haag, 2007

Valkuilen INK-managementmodel. Kwaliteit in Praktijk A14

R. Stevens, Kluwer, Deventer, 2005

Verbeteren en vernieuwen

R. Stevens, INK-publicatie in samenwerking met Twijnstra en Gudde, 2004

Quality improvement and quality assurance in knowledge intensive organisations

R. Stevens, E. Mooijman, in: Tijdschrift Opleiding & Ontwikkeling, 1994