Over auditing

Auditing heeft sterk de associatie met control. Maar een goede audit zorgt er ook voor dat een organisatie in beweging komt, stimuleert medewerkers en management met een open blik te kijken naar hun kracht, zwakte en mogelijkheden. Zo draagt een audit ook bij aan leren en is het instrument waardevol bij het bereiken van de doelstellingen.

Stevens Consultancy brengt deze visie op auditing al jaren met succes in de praktijk bij voornamelijk publieke organisaties en onderwijsinstellingen. Vaak in een team, altijd met oog voor kwaliteit.

  • Voorzitterschap of lead auditor van een auditteam, in opdracht van derden, zoals het INK, Kwaliteitsnetwerk MBO, of andere intermediaire (branche-)organisaties, ook in opdracht van publieke organisaties.
  • Onderzoek naar compliance, risicomanagement, kwaliteit onderwijs, besturing en governance binnen publieke instellingen.
  • Strategic reviews publieke sector.

De presentatie ‘Een pittig gesprek’ maakt duidelijk hoe (onderwijs)teams in beweging kunnen komen teneinde de presentatie van de organisatie te verbeteren.

Dialoogmodel

In opdracht van Kwaliteitsnetwerk mbo ontwikkelde Stevens Consultancy het Dialoogmodel, een nieuw referentiekader met het open gesprek als basis. Een interventie op zichzelf, waarbij het meer gaat om het stimuleren van een dialoog dan om het oordelen over goed en fout. Een auditor is voor de instelling in dit geval dan ook meer sparringpartner dan controleur. Het Dialoogmodel is geschikt voor organisaties op talloze terreinen. Informeer gerust naar de mogelijkheden. Dit artikel beschrijft de achtergrond van het Dialoogmodel.

Lees in dit kader ook het interview met mij in Hobéon Special over hetzelfde onderwerp. ‘Het is de kunst je eigen expertise te relateren aan de expertise die anderen inbrengen.’