Auditing

Auditing heeft sterk de associatie met control. Maar een goede audit zorgt er ook voor dat een organisatie in beweging komt, stimuleert medewerkers en management met een open blik te kijken naar hun kracht, zwakte en mogelijkheden. Zo draagt een audit ook bij aan leren en is het instrument waardevol bij het bereiken van de doelstellingen.

Stevens Consultancy brengt deze visie op auditing al jaren met succes in de praktijk bij voornamelijk publieke organisaties en onderwijsinstellingen. Vaak in een team, altijd met oog voor kwaliteit.

 • Voorzitterschap of lead auditor van een auditteam, in opdracht van derden, zoals het INK, Kwaliteitsnetwerk MBO, of andere intermediaire (branche-)organisaties, ook in opdracht van publieke organisaties.
 • Onderzoek naar compliance, risicomanagement, kwaliteit onderwijs, besturing en governance binnen publieke instellingen.
 • Strategic reviews publieke sector.

DIALOOGMODEL

In opdracht van Kwaliteitsnetwerk mbo ontwikkelde Stevens Consultancy het Dialoogmodel, een nieuw referentiekader met het open gesprek als basis. Een interventie op zichzelf, waarbij het meer gaat om het stimuleren van een dialoog dan om het oordelen over goed en fout. Een auditor is voor de instelling in dit geval dan ook meer sparringpartner dan controleur. Het Dialoogmodel is geschikt voor organisaties op talloze terreinen. Informeer gerust naar de mogelijkheden. U kunt hier zijn publicatie downloaden over het Dialoogmodel.

MASTERCLASSES NEW PUBLIC AUDITING

De auditor als strategisch gesprekspartner

logoVUhzc

Op 20 september start een nieuwe serie Masterclasses New Public Auditing van het Zijlstra Center. Een must voor ervaren auditors die hun kennis willen verdiepen, competenties willen versterken en meer betekenis willen geven aan de vraagstukken van de organisatie waarvoor zij werken.

Na afloop hebt u zich ontwikkeld tot waardevol strategisch gesprekspartner voor bestuur en management.

Nieuwe netwerken, sociale media, individualisering, decentralisatie, losse samenwerkingsvormen en informelere omgangsvormen, roep om transparantie: de maatschappelijke context waarin publieke organisaties functioneren verandert in hoog tempo en wordt complexer. Hoe beweegt u zich als auditor in dit dynamische en soms weerbarstige krachtenveld? Hoe versterkt u uw rol en zorgt u voor toegevoegde waarde voor organisaties op het gebied van zorg, onderwijs, publieke taken en veiligheid? Hoe geeft u die uitdaging vorm?

De masterclasses New Public Auditing van het Zijlstra Center bieden u een strategische kijk op auditing. Uitgangspunt is de dynamiek waar publieke en maatschappelijke organisaties zich in bevinden. Door die dynamiek onderdeel te maken van het auditproces kunt u wezenlijk bijdragen aan de ontwikkeling van een organisatie. Meetbare indicatoren en instrumentele stappen alleen zijn niet toereikend voor een geslaagd en waardevol auditproces. Wil een organisatie daadwerkelijk een kwaliteitsslag maken en zich verder ontwikkelen, dan is aandacht nodig voor gedrag, organisatiecultuur en de dynamiek waarin de organisatie opereert. In dat proces kunt u als auditor een belangrijke rol als strategisch gesprekspartner vervullen.

Vijf Masterclasses voor ervaren auditors

In vijf inspirerende bijeenkomsten leert u over de veranderende rol van een public auditor en wat dat betekent voor de eigen praktijk en het handelingsrepertoire van de auditor. Aan bod komen vragen als:

 • Welke nieuwe modellen van kijken zijn er wanneer zet u deze modellen in?
 • Hoe komt een divers samengesteld auditteam tot een gewaardeerde oordeelsvorming?
 • Hoe balanceert u in uw aanpak tussen control en ontwikkeling?
 • Welke nieuwe werkwijze kunt u gebruiken om uw oordeel aan te scherpen?

Programma (altijd op donderdag, van 13.00 – 21.00 uur):

 1. 20 september 2018 – Publieke sector in beweging en de rol van de Public Auditor
 2. 1 november 2018 – Samenwerken aan een maatschappelijke opdracht
 3. 13 december 2018 – Bedrijfsvoering in control en riskmanagement
 4. 31 januari 2019 – De auditor als reflective practitioner
 5. 21 maart 2019 – Rekenschap vanzelfsprekend: ontwikkelingen in Bestuur & Toezicht

Duur: 5 bijeenkomsten van 13.00 tot 21.00 uur.
Kosten: € 2.975

De masterclasses staan onder leiding van dr. Ronald Stevens, die gedurende alle bijeenkomsten als moderator zal optreden.

Meer informatie?
Download de Brochure Masterclasses New Public Auditing 2018 of neem contact op met dr. Ronald Stevens via r.w.f.stevens@vu.nl of hetzijlstracenter@vu.nl / 020 – 598 9865