Auditing

MASTERCLASSES NEW PUBLIC AUDITING

De auditor als strategisch gesprekspartner

logoVUhzc

Nieuwe netwerken, sociale media, individualisering, decentralisatie, losse samenwerkingsvormen en informelere omgangsvormen, roep om transparantie: de maatschappelijke context waarin publieke organisaties functioneren verandert in hoog tempo en wordt complexer. Hoe beweegt u zich als auditor in dit dynamische en soms weerbarstige krachtenveld? Hoe versterkt u uw rol en zorgt u voor toegevoegde waarde voor organisaties op het gebied van zorg, onderwijs, publieke taken en veiligheid? Hoe geeft u die uitdaging vorm?

De masterclasses New Public Auditing van het Zijlstra Center bieden u een strategische kijk op auditing. Uitgangspunt is de dynamiek waar publieke en maatschappelijke organisaties zich in bevinden. Door die dynamiek onderdeel te maken van het auditproces kunt u wezenlijk bijdragen aan de ontwikkeling van een organisatie. Meetbare indicatoren en instrumentele stappen alleen zijn niet toereikend voor een geslaagd en waardevol auditproces. Wil een organisatie daadwerkelijk een kwaliteitsslag maken en zich verder ontwikkelen, dan is aandacht nodig voor gedrag, organisatiecultuur en de dynamiek waarin de organisatie opereert. In dat proces kunt u als auditor een belangrijke rol als strategisch gesprekspartner vervullen.

In vijf inspirerende bijeenkomsten leert u over de veranderende rol van een public auditor en wat dat betekent voor de eigen praktijk en het handelingsrepertoire van de auditor. Aan bod komen vragen als:

  • Hoe komt een divers samengesteld auditteam tot gewaardeerde oordeelsvorming?
  • Welke nieuwe modellen van kijken zijn er en in welke context passen deze verschillende perspectieven?
  • Welke vragen stelt een public auditor? Wanneer is hij van toegevoegde waarde?

Deelnemers zijn ervaren senior auditoren die werkzaam zijn in of voor een publieke of maatschappelijke organisatie.

Tijdens de Masterclasses staat uw eigen casuïstiek centraal. Lezingen en workshops door en met hoogleraren worden afgewisseld met werksessies.

Een nieuwe serie start in september 2017

De masterclasses staan onder leiding van dr. Ronald Stevens. Neem voor meer informatie contact op met Het Zijlstra Center van de VU: hetzijlstracenter@vu.nl / 020 – 598 9865

Op 23 mei om 16.00 uur is er een informatiebijeenkomst over de masterclasses in de VU Zijlstra Center. Aanmelden bij hetzijlstracenter@vu.nl